Comparteix:

Estudi universitari per avaluar l'estat emocional de la població universitària a Catalunya

Recerca i Universitats estudia per primera vegada l'estat emocional de la població universitària a Catalunya.

La investigació busca detectar col·lectius d'alta vulnerabilitat i adoptar noves estratègies de prevenció i intervenció.

S'adreça a tota la comunitat universitària de les universitats catalanes (estudiantat, personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS). 

El treball és un encàrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que compta amb l'assessorament de la comissió tècnica UNIDISCAT, en què participen 21 experts en salut mental que representen les dotze universitats catalanes.

L'enquesta avaluarà aspectes de benestar emocional, salut mental i qualitat de vida, mitjançant instruments validats i d'ús habitual en recerca en salut comunitària.

L'enquesta es va enviar el 27 de març en el correu electrònic institucional (@upc.edu).