Comparteix:

Responsables d'inclusió

Cada centre docent té assignat un Responsable d'inclusió (RIC), membre de l'equip directiu del centre i és convenient que sigui la mateixa persona responsable del Pla d’acció tutorial del centre. La seva funció és assegurar que l'estudiantat rebi la informació sobre el pla d'inclusió i vetlli pel seu acompliment.

Relació dels Responsables d'Inclusió dels centres docents:

Centre DocentResponsableCàrrecCorreu electrònic
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) Guillermo Velasco  Sotsdirector d'Estudis 

sd.estudis.eebe@upc.edu

 

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) David Pino Professor EETAC david.pino@upc.edu
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) Rogelio López Bravo Sotsdirector cap d'estudis rogelio.lopez@upc.edu

 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) David Parcerisa Secretari Acadèmic dparcerisa@emrn.upc.edu
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) Cristobal Raya Sotsdirector d'Infraestructures, Innovació i Inclusió cristobal.raya@upc.edu

 

Escola d’Enginyeria d’Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Monica Blanco Sotsdirectora monica.blanco@upc.edu
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Carme Hervada

 

Professora ESEIAAT carme.hervada@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) David López López Sotsdirector david.lopez.lopez@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) Torsten Masseck Sotsdirector d'Estudiantat

sd.masseck.etsav@upc.edu

inclusio.etsav@upc.edu

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) Marti Sánchez Juny Sotsdirector Planificació i Qualitat marti.sanchez@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) Núria Pla  Sotsdirectora de planificació i prospecció 

nuria@cs.upc.edu

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) Xavier Muñoz Sotsdirector d'estudiantat subdir.estudiantat.etsetb@upc.edu
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) Gemma Sese Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial cap.estudis.fi@fib.upc.edu
Facultat de Matemàtiques i Estadística de Barcelona (FME) Jesús Fernández Vicedega Cap d'Estudis cap.estudis.matematiques.fme@upc.edu
Facultat de Náutica (FNB) Rosa M. Fernández Cantí Vicedegana de Planificació Estratégica i Qualitat vdg.qualitat@fnb.upc.edu
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) Francisco Javier Burgos Vicedeganat de comunicació i compromís social relacions.entorn.foot@upc.edu

Centre Formació Interdisciplinària Superior (CFIS)

 Maria Alberich Carramiñana

 

Professora

 

maria.alberich@upc.edu

 Càtedra d'accessibilitat UPC (CATAC)

 Dani Guasch

 Expert en accessibilitat 

 daniel.guasch@upc.edu

 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Maria Mar Carrió Llach

Delegada del Rector per a la Formació del PDI 

  mar.carrio@upc.edu

 

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Beatriz Martinez Navarro

Cap d'estudis i coordinadora del PAT

beatriz.martinez@citm.upc.edu


Reunions de responsables d'inclusió