Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Oficina d'Inclusió
Gabinet d'Innovació i Comunitat
Tel. 93 401 07 00
Email: oficina.inclusio@upc.edu
Plaça Eusebi Güell, 6-8
Edifici Vèrtex. 2n pis


Responsables d'inclusió dels Centres docents
Consulta qui és el contacte al teu centre.

Sou a: Inici / COMPROMÍS UPC / Pla i normativa

Pla i normativa

Amb l'objectiu de treballar per donar resposta a la necessitat de ser una universitat inclusiva, amb l'impuls i validació Vicerectorat d'Estudiantat i la Direcció de l’Àrea de Docència, es posa en marxa l'estratègia UPC d’inclusió..

Pla d'Inclusió de la UPC.
Aprovat pel Consell de Govern del 13 de juliol 2017. 
Notícia. La UPC posa en marxa el Pla d'Inclusió 2017-2020

Protocol d’Inclusió
Aprovat per la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de la UPC i prèviament validat per als serveis jurídics de la universitat, en data 25 de març de 2015.

Procés de disseny del Pla d'inclusió (2016-17)


INDEX


En què consisteix l’estratègia?

 1. La definició d’uns objectius i principis institucionals de caràcter general i permanent que orientaran les decisions i actuacions que es duguin a terme en aquest àmbit en un horitzó temporal ampli.
 2. La concreció d’unes línies d’actuació i objectius precisos que ajudin a fer progressos concrets i avaluables.

Objectius del Grup de treball

 • Definir la visió i la missió de la política d’inclusió i discapacitat a la UPC.
 • Concretar el nom (i la “marca”).
 • Detectar els àmbits d’actuació clau i determinar objectius i fites a assolir mitjançant projectes i calendaris concrets.
 • Impulsar iniciatives transformadores aprofitant el concepte de campus com a laboratoris vius. Promoure el treball en xarxa i visualitzar els esforços i progressos realitzats.

Les persones

En l’elaboració de l’Estratègia hi ha participat un equip de persones format per membres de la comunitat universitària i d’institucions externes, amb perfils i experiències diverses. Aquestes persones constitueixen l’equip de treball de l’estratègia i han tingut l’encàrrec d’elaborar un document consensuat que serà traslladat als òrgans de govern de la UPC per a la seva aprovació.

Els membres han estat:

 • Sisco Vallverdú, Vicerector d’Estudiants.
 • Meritxell Chaves, directora de l’Àrea Acadèmica.
 • Daniel Guasch, director Càtedra d’Accessibilitat UPC.
 • Maria Alvarez, Càtedra d’Accessibilitat UPC.
 • Antoni Pérez Poch, sotsdirector de l’Institut de Ciències de l'Educació (ICE).
 • Raimon Jané, professor del Departament d’Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial i President de la Federació d'Asociacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS).
 • Ramon Nonell, professor d’Estadística i Investigació Operativa, Secretari acadèmic de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB).
 • Xavier Marimon, doctorant del departament d’Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial.
 • Estudiant del Consell d’Estudiants.
 • Sandra Bestraten, professora de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
 • Pere Cruells, professor del departament de Tecnologia de l’Arquitectura, tutor ETSAB.
 • Mercedes Jiménez, cap d’administració de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), Responsable d’Igualtat d’Oportunitats.
 • Josep Barco, cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Remei García Martínez, cap de la biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Anna Fabregas, Servei d’Esports.
 • Antoni Lázaro, Coordinació de Campus Nord.
 • Isabel Fernández, Servei d’Infraestructures.
 • Yolanda Anguita, Institut Municipal de Discapacitats – Districte de Les Corts de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Trina Milan, Departament d'Ensenyament. Serveis Educatius.
 • Didac Ferrer, cap del Gabinet de Sostenibilitat i d’igualtat d’Oportunitats (GSIO).
 • Montserrat Vilalta, tècnica del Gabinet de Sostenibilitat i d’igualtat d’Oportunitats (GSIO).

El procés de disseny

El procés s'ha dut a terme durant el primer semestre de 2016.

Calendari de sessions

El grup de treball es reunirà al llarg de tres sessions amb la dinamització del Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats.

 1. Sessió 1 - Per què cal una estratègia? (19/02/2016)
  Objectiu específic: Constituir l’equip impulsor, conèixer el marc de referència a nivell català, el model implantat a la UPC i partir de les reflexions de cadascuna de les persones participants en quant a expectatives i prioritats.
 2. Sessió 2 – Visió i objectius de l’estratègia (16/03/2016)
  Objectiu específic: Definir els principis generals, eixos estratègics i les línies estratègiques. Identificar línies d’actuació generals del pla de gestió.
 3. Sessió 3 – Disseny de pla operatiu (19/04/2016)
  Objectiu específic: identificar les prioritats específiques en un període de dos a quatre anys. Estructurar el pla en quant a organització, recursos i mecanismes de seguiment.

1r Fase de Participació Virtual

V Jornada d'igualtat i d'inclusió a la UPC (03/06/2016)
Objectiu específic: conèixer els resultats del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats (2013-15), així com la nova estratègia d’Inclusió (Discapacitat). Es va presentar el Pla d'Inclusió UPC dissenyat pel Grup de Treball de Disseny de l'Estratègia. Es va demanar als participants revisar els objectius i les actuacions, validar les actuacions presentades, afegir-ne i prioritzar 4 actuacions de cada línia estratègica, a realitzar el proper curs 2016-17.

2n Fase de participació virtual

El document resultant de la 1r fase de participació virtual es presenta a la 1a Reunió de Responsables d'Inclusió i el grup de treball del Disseny de l'Estratègia. En la reunió celebrada el 18 de juliol 2016 s'acorda obrir una 2a fase de participació virtual per modificar, matisar i afegir noves actuacions.

El Pla d'Inclusió UPC 2016-20 es presentarà al Consell de Govern del 25 d'octubre 2016 per a la seva aprovació.

Vols fer les teves aportacions?

Després de llegir les tres línies estratègiques, els objectius i les actuacions i així tenir una visió global podràs emplenar el formulari i fer els comentaris en l'apartat que t'interessi.

 1. Línia estratègica: UPC Inclusiva.
  Garantir la inclusió de totes les persones abans, durant i després dels estudis universitaris a la UPC.
 2. Línia estratègica: UPC Sensible.
  Aconseguir la sensibilitat de la UPC amb la inclusió a tots els nivells de la comunitat.
 3. Línia estratègica: UPC Accessible.
  Garantir l’accessibilitat i l’ús dels espais i la informació de la UPC a totes les persones.