Pla i normativa

Amb l'objectiu de treballar per donar resposta a la necessitat de ser una universitat inclusiva, amb l'impuls i validació Vicerectorat d'Estudiantat i la Direcció de l’Àrea de Docència, es posa en marxa l'estratègia UPC d’inclusió..


Pla d'Inclusió de la UPC.
Aprovat pel Consell de Govern del 13 de juliol 2017. 
Notícia. La UPC posa en marxa el Pla d'Inclusió 2017-2020
La UPC participa en el Pla d'Inclusió i Diversitat de les Universitats Catalanes (PIDUC) promogut per la Generalitat de Catalunya, previst per  l'any 2023-24.

Protocol d’Inclusió
Aprovat per la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de la UPC i prèviament validat per als serveis jurídics de la universitat, en data 25 de març de 2015.