Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Oficina d'Inclusió
Gabinet d'Innovació i Comunitat
Tel. 93 401 07 00
Email: oficina.inclusio@upc.edu
Plaça Eusebi Güell, 6-8
Edifici Vèrtex. 2n pis


Responsables d'inclusió dels Centres docents
Consulta qui és el contacte al teu centre.

Sou a: Inici / COMPROMÍS UPC / Pla i normativa / Línia estratègica: UPC Inclusiva

Línia estratègica: UPC Inclusiva

Per garantir la inclusió de totes les persones abans, durant i després dels estudis universitaris a la UPC.

El document resultant de la 1r fase de participació virtual es presenta a la 1a Reunió de Responsables d'Inclusió i el grup de treball del Disseny de l'Estratègia. En la reunió celebrada el 18 de juliol 2016 s'acorda obrir una 2a fase de participació virtual per modificar, matisar i afegir noves actuacions.

Objectius

Línia estratègica estructurada en 4 objectius. Cada objectiu presenta unes actuacions a realitzar i s'han marcat 5 actuacions prioritàries per al curs 2016-17. La resta d'actuacions es desenvoluparan al llarg del període de vigència del Pla Inclusió (2016-2020).

A. Orientació i promoció

Difondre i informar a secundària sobre les accions d’inclusió de la UPC.

Actuacions  (en negreta les prioritàries)

A1 Facilitar informació sobre inclusió a l’estudiantat i professorat visitant de l’estand UPC al Saló d’Ensenyament.
A2 Difusió a través d’UNIDISCAT de totes els programes/unitats d’inclusió de les universitats catalanes (als Instituts d'Ensenyament de Secundària i persones interessades)
A3 Incloure la informació d’inclusió a totes les visites i acollides a Instituts d'Educació de Secundària (IES) amb altres serveis (p.e. Servei d’Esports, padrins, ...).
A4 Fer un pack de “Benvinguda Inclusiva” adreçat a tothom que fa promoció de la UPC.
A5 Impulsar un acord amb les Institucions d’educació (Ex: Consorci d'Educació de Barcelona -CEB) per tal de facilitar la transició de l’estudiantat amb discapacitat del batxillerat a la universitat.
A6 Traspassar la documentació de forma telemàtica, així és més directa i fàcil per l’estudiantat.

B. Acollida i acompanyament

Atendre de forma proactiva l’estudiantat, Personal d'Administració i Serveis (PAS) i Personal Docent i Investigador (PDI) amb discapacitat i necessitats educatives especials, abans i durant els estudis, i ajudar-lo a la seva inserció.

Actuacions (en negreta les prioritàries)

B1 Analitzar els diferents canals de comunicació i seleccionar el canal de comunicació més adient, àgil i visible per rebre suggeriments, queixes i propostes.
B2 Informar  l’existència del canal de comunicació a la comunitat.
B3 Difusió del protocol d’acollida estès a tota la comunitat universitària.
B4 Entrevista individual a l’estudiantat, amb discapacitat o necessitats educatives especials, que ho sol·liciti.
B5 Valoració de les seves necessitats i emissió d’informe de necessitats educatives.
B6 Valoració de millores en accessibilitat.
B7 Incorporar informació d’interès a la web i xarxes socials.
B8 Informació sobre els ajuts i beques, pràctiques en empresa, inserció laboral. I també definir tipus de llocs de treball.
B9 Atendre les necessitats del PDI i PAS de la universitat pel que fa a l’estudiantat amb necessitats especials.
B10 Establir criteris/normativa d’actuació per a la inclusió del personal treballador UPC.
B11 Establir acords amb entitats socials.
B12 Promoure la incorporació de personal en pràctiques amb discapacitat a la universitat.
B13 Allargar el préstec de llibres a la biblioteca per a l’estudiantat amb necessitats educatives especials.
B14 Visites itinerants de forma proactiva pels campus.

C. Preparació i suport al Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Donar recursos i suport específic al PDI que té alumnes d’inclusió a classe.

Actuacions (en negreta les prioritàries)

C1 Establir espais regulars d’intercanvi d’experiències.
C2 Coordinació amb els responsables d’Inclusió i caps d’estudis.
C3 Implantar el projecte de BBDD per a la gestió d’expedients d’estudiantat amb necessitats educatives especials, treball conjunt amb totes les universitats catalanes mitjançant la Comissió Tècnica UNIDISCAT.
C4 Comunicar als PDI els estudiants que presenten necessitats educatives i ens ho han informat. Mitjançant enviant l’informe de necessitats educatives i/o trucada telefònica.
C5 Formar i atendre dubtes del professorat vers l’estudiantat amb discapacitat. -És necessari un psicopedagog/ga-.
C6 El centre ha de fer atenció individualitzada a l'estudiantat, amb discapacitat o necessitats educatives especials, a través del tutor assignat.

D. Disseny curricular

Incloure la perspectiva inclusiva en el disseny i les millores dels plans d’estudi.

Actuacions (en negreta les prioritàries)

D1 Incorporar el Disseny Universal en els plans d’estudi.
D2 Cercar noves metodologies d'aprenentatge i d'avaluació per a ser implementades. S'han d'ajustar el currículum i les assignatures de cada estudiantat amb inclusió