Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Oficina d'Inclusió
Gabinet d'Innovació i Comunitat
Tel. 93 401 07 00
Email: oficina.inclusio@upc.edu
Plaça Eusebi Güell, 6-8
Edifici Vèrtex. 2n pis


Responsables d'inclusió dels Centres docents
Consulta qui és el contacte al teu centre.

Estudiantat

 inclusio_banner_beques.png

inclusió_banner_meet-up.jpg

inclusió_banner-cita-previa.jpg

Sou a: Inici / DOCÈNCIA INCLUSIVA

DOCÈNCIA INCLUSIVA

A la UPC es basa amb el principi de disseny universal, consistent a anticipar i planificar el disseny de qualsevol producte assegurant una resposta a les diferents necessitats. Així s'assegura l’equitat per a tothom i es garanteixi l’assoliment de les competències i coneixements que es requereixen en igualtat de condicions.

inclusio_imatge-llapis.jpeg

Procés de sol·licitud d'adaptacions per a l'estudiantat amb necessitats de suport educatiu

L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu presenten un certificat de discapacitat (amb un grau igual o superior al 33 %) o informes acreditatius del trastorn de salut mental, trastorn desenvolupament (dislèxia, discalcúlia, etc., TDAH, TEA), malaltia o accident temporal o definitiu

Si us trobeu en aquesta situació podeu  tenir adaptacions, en la docència i en les proves d'avaluació, atenent a les vostres necessitats de suport educatiu.

Consulta com sol·licitar adaptacions.

Per més informació consulta el Díptic informatiu


També pots posar-te en contacte amb el Responsable d'Inclusió del teu centre. (obriu en una finestra nova)

 

Reserva de plaça en els estudis de grau, màster i doctorat

A la UPC hi ha una quota de reserva del 5 % de les places de cada titulació, lliurant el certificat de discapacitat. 

 • Estudis de grau: en el moment de la preinscripció universitària en l’Oficina d’Accés a la Universitat.

 • Estudis de màster i doctorat UPC: posa't en contacte amb la unitat organitzadora del màster i/o doctorat.

Matrícula gratuïta en els estudis universitaris

Cada curs que et matriculis a la universitat has de presentar una còpia del certificat de discapacitat per obtenir matrícula gratuïta.


En el moment de matricular-te a la universitat presenta:

 • el certificat de discapacitat emès per l'òrgan competent on consti el grau de discapacitat, igual o superior al 33 %. o

 • la resolució de pensionista per incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa.

 

Adaptacions per a l'estudiantat amb necessitats educatives especials.

Les adaptacions s'estableixen segons les necessitats educatives de l'estudiantat. Són específiques per cada persona i variaran depèn de les característiques personals de l'estudiantat, titulació.

Les adaptacions consisteixen en la provisió de recursos espacials, personals, materials o de comunicació necessaris per a l'accés a la universitat i en l'etapa universitària.

No suposarà una menor consideració en l'aprenentatge de l'estudiantat, ni un menor nivell d'exigència.

En l'àmbit universitari, la realització d'adaptacions per part del professorat és una mesura que afavoreix el dret de l'estudiantat amb necessitats educatives especials al desenvolupament dels seus estudis universitaris en igualtat d'oportunitats tal com estableix la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de Universitats.

Les adaptacions i els recursos que la UPC posa a disposició de l'estudiantat amb Necessitats educatives especials, a partir de les valoracions de l'Oficina d'Inclusió, són les següents:

En els exàmens:

 • Més temps en els exàmens (25 %) (*)
 • Lletra més gran en els exàmens
 • Exàmens en A3 en lloc de A4
 • Prova oral enlloc d’escrita
 • Obviar errors ortogràfics
 • Ús d’ordinador enlloc de manuscrit 

Recursos tècnics:

 • Ús d’emissora FM 
 • Ús de bucle magnètic
 • Ús de calculadora
 • Ús de bolígraf digital

Recursos personals:

 • Suport d'un intèrpret de llengua de signes 
 • Estudiantat de suport 
 • Coordinació amb el professional de referència (psiquiatre, metge, psicòleg)

Recursos materials: 

 • Eliminació de barreres arquitectòniques en l'accés
 • Mobiliari adaptat
 • Aules accessibles per persones amb mobilitat reduïda
 • Préstec de claus d’ascensors 
 • Preferència d’assignació d’aules

Tràmits acadèmics:

 • Canvi de modalitat d'estudi de temps complet (TC) a temps parcial (TP)
 • Canvi de grup (segons vacants existents i per causa justificada presentant un informe de professional de referència de l'estudiantat)
Per obtenir les adaptacions i recursos és necessari iniciar el procés de sol·licitud. Després els tràmits acadèmiques es gestionaran des de les secretàries acadèmiques del centre docent.
(*) La UPC determina que en els exàmens parcials i finals podran tenir temps addicional, un 25 % més de temps. Per donar continuïtat el temps extra en els exàmens de les PAU. 
Seguint la Guia d'adaptacions en la Universitat de la CRUE on cada universitat determinarà el percentatge de temps en els exàmens.