Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / DOCÈNCIA INCLUSIVA / Adaptacions docents

Adaptacions docents

L'estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE) requereix adaptacions docents per tal de garantir la igualtat d'oportunitats segons la normativa vigent tal com estableix la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'universitats.

Què són les adaptacions docents?

Les adaptacions s'estableixen segons les necessitats educatives de l'estudiantat. Són específiques per a cada persona i variaran depenent de les característiques personals de l'estudiantat.

Les adaptacions consisteixen en la provisió de recursos espacials, personals, materials o de comunicació necessaris per a l'accés a la universitat i en l'etapa universitària i no suposarà una menor consideració en l'aprenentatge de l'estudiantat, ni un menor nivell d'exigència.

Cal tenir en compte que l’estudiantat amb Necessitats de Suport Educatiu és qui sol·licita adaptacions i s’acorden les adaptacions que s’incorporaran a PRISMA i les actualitzacions es comunicaran per ATENEA.

Protecció de dades

Les dades personals de l'estudiantat amb necessitats de suport educatiu són dades especialment sensibles, qualificades de categoria especial pel Reglament General de Protecció de Dades. Únicament les poden conèixer les persones autoritzades i s'han de tractar aplicant les mesures previstes a l'Esquema Nacional de Seguretat.

El tractament d'aquestes dades figura descrit a https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F08.1.

Per garantir-ne la confidencialitat i poder acreditar qui ha accedit i en quin moment ho ha fet, les dades no es poden extreure dels sistemes de la UPC. En conseqüència no es poden transferir, ni copiar en altres suports o dispositius, ni enviar, ni imprimir. Si heu de comentar un cas per correu electrònic eviteu
utilitzar dades directament identificatives.

Què s'entén per dades personals?

Qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat). L'adaptació, vinculada a una persona, entraria en aquesta definició. És a dir, tant el problema de salut com les adaptacions, quan es vinculen a una persona, tenen consideració d'informació especialment protegida.

Quins tipus d'adaptacions docents hi ha?

L'estudiantat podrà sol·licitar les següents adaptacions que es valoraran en la documentació presentada i en l'entrevista personalitzada. 

En els exàmens:

 • Més temps en els exàmens oficials (25 %)
 • Lletra més gran en els exàmens
 • Exàmens en fulls DINA3 en lloc de DINA4
 • Prova oral en lloc d’escrita
 • Obviar errors ortogràfics
 • Ús d’ordinador en lloc de manuscrit 

Recursos tècnics:

 • Ús d’emissora FM 
 • Ús de bucle magnètic
 • Ús de calculadora
 • Ús de bolígraf digital

Recursos personals:

 • Suport d'un intèrpret de llengua de signes 
 • Estudiantat de suport 
 • Coordinació amb el professional de referència (psiquiatre, metge, psicòleg)

Recursos materials: 

 • Eliminació de barreres arquitectòniques en l'accés
 • Mobiliari adaptat
 • Aules accessibles per a persones amb mobilitat reduïda
 • Préstec de claus d’ascensors 
 • Preferència d’assignació d’aules

Tràmits acadèmics: 

 • Canvi de modalitat d'estudi de temps complet (TC) a temps parcial (TP)
 • Canvi de grup (segons vacants existents i per causa justificada) presentant un informe de professional de referència de l'estudiantat