Ofertes, beques i programes

Notícies

Benestar emocional

Per ajudar-te a tenir una bona salut emocional i mental posem a la teva disposició diferents serveis.

Com estudiant universitari, pots sol·licitar assessorament psicològic a través de l'assegurança escolar universitària. Mes informació


Servei d'orientació psicològica

La UPC ofereix un servei, per afavorir-te l'adaptació al món universitari, amb l'assessorament que no segueix cap tractament psicològic o psiquiàtric, a Barcelona i Terrassa.

Meetup. TEA

Programa innovador, adreçat a l'estudiantat amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Meetup. Benestar emocional

Programa adreçat a l'estudiantat per a la millora del seu benestar emocional.

Et proposem...

20/05/2024 fins a 08/07/2024
Opta per al grau del CFIS, un Erasmus o el teu treball universitari a l'estranger, sense interessos i amb flexibilitat en el retorn.

Especialitzada en la gestió de projectes relacionats amb l'accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la discapacitat.

Reserva de plaça per accedir a la funció pública

Personal d'administració i serveis
En l’oferta de la funció pública es reserva un 5 % de les vacants per ser cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que superin les proves selectives i que, en el seu moment, acreditin el certificat de discapacitat i la compatibilitat en el desenvolupament de les tasques i funcions corresponents, segons es determina reglamentàriament.


Professorat docent i investigador
En el programa de Càtedres PDI de la UPC es reserva un 7 % de les places per a persones amb certificat de discapacitat.