Jornada Universitat-Ciutat

Iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya per afavorir la col·laboració aplicada a millorar la qualitat de vida i la inclusió social al seu entorn local.

A nivell municipal s’emmarca en la Mesura de Govern “Les Corts, un compromís vers la inclusió, amb l’Espai d’Inclusió 20+20+20” I a nivell UPC s’emmarca en el Pla d’Inclusió i, en els anteriors Plans d’Igualtat d’Oportunitats UPC.

3a Jornada col·laborativa Universitat-Ciutat: la geolocalització aplicada a la inclusió (2017)
A la jornada es van presentar noves solucions per resoldre les necessitats dels usuaris en temes i les experiències en la resolució dels reptes d'accessibilitat i d'inclusió. Es va treballar de forma pràctica l’aplicació de la geolocalització en l’àmbit de la inclusió. Es va organitzar el primer mapathon de la Superilla de Les Corts, en el marc de l’Espai d’Inclusió, amb la participació de tots els assistents, i com una experiència pilot repicable a d’altres entorns.

2a Jornada Col·laborativa Universitat-Ciutat: De l’institut a la universitat. Un itinerari inclusiu? (2015)
L’objectiu era apropar els estudis d’arquitectura, ciència i tecnologia als estudiants amb discapacitat i necessitats educatives especifíques de secundària i batxillerat, i als seu professorat, identificant conjuntament les barreres per al seu desenvolupament acadèmic. Alhora, afavorir les relacions entre els nivells d’educació secundària i la universitat per tal de col·laborar en el desenvolupament d’un model educatiu inclusiu. Es va comptar també amb la participació del Consorci d’Educació de Barcelona.

1a Jornada Col·laborativa Universitat-Ciutat: Sinergies per la Inclusió i la Sostenibilitat UPC-Districte de Les Corts (2014)
En aquesta primera jornada es van donar a conèixer els projectes inclusius, d’accessibilitat, infoaccessibilitat que es desenvolupen a la UPC, així com reflexionar amb els agents de l'entorn local com la UPC pot contribuir en el disseny universal a la ciutat de Barcelona i els campus de la universitat.