Vés al contingut (premeu Retorn)

inclusio_imatge-llapis.jpeg

A qui ens adrecem?

A l'estudiantat amb discapacitat i necessitats educatives, el professorat i el personal d'administració amb discapacitat; i els que atenen a l'estudiantat en docència, serveis i accessibilitat.

inclusio_imatge-acompanyament.jpeg

Quins suports oferim?

Oferim serveis a l'estudiantat, Responsables d'Inclusió, caps d'estudis, tutors, professors que tenen estudiants amb necessitats educatives especials i específiques a l'aula i els laboratoris.

inclusio_imatge-accesible.jpg

Espais accessibles

Vetllem per garantir el disseny universal en els espais, físics i virtuals, de la universitat. També podeu contribuir a millorar l'accessibilitat dels campus fent les vostres propostes. 

Benestar psicològic

inclusio_benestar-psicologic.jpeg

Si estàs desmotivat, amb ansietat, estrès, manca d'autoconfiança, etc. posem a la teva disposició la relació d'entitats de suport psicològics gratuïtes que t'ajudaran en la prevenció, detecció i tractament d'aquestes situacions per aconseguir un benestar psicològic.

Descobreix com et poden ajudar

Càtedra d'Accessibilitat

Especialitzada en lagestió de projectes relacionats amb l'accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la discapacitat.

Accedeix a la càtedra

Reserva de plaça per accedir a la funció pública

Personal de Administració i Serveis
En l’oferta de la funció pública es reserva un 5 % de les vacants per ser cobertes entre les persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que superin les proves selectives i que, en el seu moment, acreditin el certificat de discapacitat i la compatibilitat en el desenvolupament de les tasques i funcions corresponents, segons es determina reglamentariament.


Professorat docent i investigador
En el programa de Càtedres PDI de la UPC es reserva un 7 % de les persones amb certificat de discapacitat.