Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Oficina d'Inclusió
Gabinet d'Innovació i Comunitat
Tel. 93 401 07 00
Email: oficina.inclusio@upc.edu
Plaça Eusebi Güell, 6-8
Edifici Vèrtex. 2n pis


Responsables d'inclusió dels Centres docents
Consulta qui és el contacte al teu centre.

Estudiantat

 inclusio_banner_beques.png

inclusió_banner_meet-up.jpg

inclusió_banner-cita-previa.jpg

DOCÈNCIA INCLUSIVA

A la UPC es basa amb el principi de disseny universal, consistent a anticipar i planificar el disseny de qualsevol producte assegurant una resposta a les diferents necessitats. Així s'assegura l’equitat per a tothom i es garanteixi l’assoliment de les competències i coneixements que es requereixen en igualtat de condicions.

inclusio_imatge-llapis.jpeg

Procés de sol·licitud d'adaptacions i recursos per a l'estudiantat amb necessitats educatives especials

L'estudiantat amb Necessitats educatives especials són l'estudiantat amb certificat de discapacitat (amb un grau igual o superior al 33 %) l'estudiantat amb trastorn de salut mental, trastorn d'aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, etc.), trastorn de comportament (TDAH), Trastorn Espectre Autista (TEA), malaltia o accident temporal en estat temporal o definitiu

L'estudiantat amb certificat de discapacitat tenen un 100% d'exempció dels preus públics (matrícula gratuïta universitària).

Per més informació consulta el Díptic informatiu

Per atendre les teves necessitats educatives especials i sol·licitar adaptacions universitaris:

 

1. El procés s'inicia enviant un email a oficina.inclusio@upc.edu Indicant en l'assumpte del correu: Sol·licitud de NEE amb la següent documentació:


 • Certificat de discapacitat o informe psiquiàtric o psicològic o mèdic detallat i recent.

 • Pla individualitzat de Batxillerat (1r i 2n)

 • Carta de la Coordinadora de les PAU on t'assignen al Tribunal Ordinari Específic (TOE)

 • Altre documentació que consideris

A l'adreça de correu on enviar la documentació és  oficina.inclusio@upc.edu Indicar en l'assumpte del correu: Sol·licitud de NEE.

2. Un cop enviada la documentació, l'Oficina d'Inclusió comprovarà la documentació presentada. 

3. Després et citarem per a una entrevista per valorar les teves necessitats educatives en la universitat.

4. Des de l'Oficina d'Inclusió comunicarem al Responsable d'Inclusió del teu centre UPC (escola o facultat) les teves adaptacions curriculars.

5. El procés de sol·licitud de necessitats educatives és vigent per tots els estudis de grau i màster de la UPC.

6. Si canvies d'estudis has d'enviar un email a oficina.inclusio@upc.edu. Indicar en l'assumpte Canvi d'estudis i en el contingut amplia la informació.

 

L'entrevista tindrà lloc a l'Oficina d'Inclusió del Gabinet de Innovació i Comunitat, ubicat a la plaça Eusebi Güell, 6 planta 0 de Barcelona o per la Responsable d'Inclusió UPC.
Una altra opció es emplenar la sol·licitud de necessitats educatives i en l'assumpte del correu indicar: Cita prèvia.
Després se't citarà per a una entrevista.

O posar-te en contacte amb el Responsable d'Inclusió del teu centre. (obriu en una finestra nova)

Termini: aquesta sol·licitud s'ha de cursar amb un termini mínim de dos mesos abans de la seva aplicació.

 

Reserva de plaça en els estudis de grau, màster i doctorat

A la UPC hi ha una quota de reserva del 5 % de les places de cada titulació, lliurant el certificat de discapacitat. 

 • Estudis de grau: en el moment de la preinscripció universitària en l’Oficina d’Accés a la Universitat.

 • Estudis de màster i doctorat UPC: posa't en contacte amb la unitat organitzadora del màster i/o doctorat.

Matrícula gratuïta en els estudis universitaris

Cada curs que et matriculis a la universitat has de presentar una còpia del certificat de discapacitat per obtenir matrícula gratuïta.


En el moment de matricular-te a la universitat presenta:

 • el certificat de discapacitat emès per l'òrgan competent on consti el grau de discapacitat, igual o superior al 33 %. o

 • la resolució de pensionista per incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa.

 

Adaptacions per a l'estudiantat amb necessitats educatives especials.

Les adaptacions s'estableixen segons les necessitats educatives de l'estudiantat. Són específiques per cada persona i variaran depèn de les característiques personals de l'estudiantat, titulació.

Les adaptacions consisteixen en la provisió de recursos espacials, personals, materials o de comunicació necessaris per a l'accés a la universitat i en l'etapa universitària.

No suposarà una menor consideració en l'aprenentatge de l'estudiantat, ni un menor nivell d'exigència.

En l'àmbit universitari, la realització d'adaptacions per part del professorat és una mesura que afavoreix el dret de l'estudiantat amb necessitats educatives especials al desenvolupament dels seus estudis universitaris en igualtat d'oportunitats tal com estableix la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de Universitats.

Les adaptacions i els recursos que la UPC posa a disposició de l'estudiantat amb Necessitats educatives especials, a partir de les valoracions de l'Oficina d'Inclusió, són les següents:

En els exàmens:

 • Més temps en els exàmens (25 %) (*)
 • Lletra més gran en els exàmens
 • Exàmens en A3 en lloc de A4
 • Prova oral enlloc d’escrita
 • Obviar errors ortogràfics
 • Ús d’ordinador enlloc de manuscrit 

Recursos tècnics:

 • Ús d’emissora FM 
 • Ús de bucle magnètic
 • Ús de calculadora
 • Ús de bolígraf digital

Recursos personals:

 • Suport d'un intèrpret de llengua de signes 
 • Estudiantat de suport 
 • Coordinació amb el professional de referència (psiquiatre, metge, psicòleg)

Recursos materials: 

 • Eliminació de barreres arquitectòniques en l'accés
 • Mobiliari adaptat
 • Aules accessibles per persones amb mobilitat reduïda
 • Préstec de claus d’ascensors 
 • Preferència d’assignació d’aules

Tràmits acadèmics:

 • Canvi de modalitat d'estudi de temps complet (TC) a temps parcial (TP)
 • Canvi de grup (per causa justificada presentar un informe de professional de referència de l'estudiantat)
Per obtenir les adaptacions i recursos és necessari iniciar el procés de sol·licitud descrit. Després els tràmits acadèmiques es gestionaran des de les secretàries acadèmiques del centre docent.
(*) La UPC determina que els temps per als exàmens és de 25 % més en els exàmens parcials i finals, donant continuïtat el temps extra en els exàmens de les PAU.
Seguint la Guia d'adaptacions en la Universitat de la CRUE on cada universitat determinarà el percentatge de temps en els exàmens.