Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / DOCÈNCIA INCLUSIVA / Adaptacions curriculars

Adaptacions curriculars

Ajustaments i adaptacions que es duen a terme per garantir la igualtat d’oportunitats de tothom

Què són les adaptacions curriculars?

Són ajustos raonables o modificacions que et faciliten l'accés i permanència a la docència universitària, sense baixar el nivell d'exigència.

S'han d'adequar a les diferents activitats (avaluació, exercicis, treballs en grup, treballs de camp...) perquè puguis assolir les competències marcades en el pla docent de cada assignatura i que necessitaràs per a l'exercici com professional.

Qui pot sol·licitar adaptacions curriculars?

Si estas matriculat en els estudis de grau, màster i doctorand de la UPC, així com l'estudiantat "erasmus" i et trobas en un dels següents grups:

 • Discapacitat: física, auditiva, visual, psíquica.
 • Necessitats educatives específiques: trastorn de desenvolupament (dislèxia, TDAH, TEA, TOC), trastorn de salut mental.

Quin tipus d'adaptacions curriculars hi ha?

Adaptacions de suport a l'aula:

 • Adaptacions d'espais (il.luminació, so) i mobiliari.
 • Utilització de productes de suport en tecnologies de l'informació i comunicació per part de l'estudiantat (emissora FM, bolígraf digital, grabadora, software especific, etc.).
 • Servei de subtitulació. 
 • Servei d'interpret de llengua de signes. Podeu consultar les normes de funcionament del servei d’interpret de llengua de signes, aprovades per la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats (Novembre 2014).

Adaptacions en les proves d'avaluació

Ampliació en temps dels exàmens (parcials i finals) establerts pel calendari del centre docent.

Que has de fer per sol·licitar adaptacions curriculars?

Prepara la documentació

Si tens discapacitat (igual o superior al 33 %): 

 • Certificat de discapacitat.
 • Informe mèdic .
 • En alguns casos, necessitarem la teva autorització per coordinar-nos amb el teu metge especialista

Si tens necessitats educatives específiques diagnosticades en la infantesa:

 • Informe mèdic o psicològic o psicopedagògic.
 • El pla individualitzat de 2n i/o 1r de batxillerat
 • Altra documentació que consideris.

Si tens necessitats educatives específiques diagnosticades a partir dels 17 anys:

 • Informe mèdic o psicològic o psicopedagògic.

Cal tenir en compte que, per exemple, Dislèxia o TDAH són trastorns persistents, però es poden compensar alguns aspectes o hi pot haver variabilitat segons l'etapa vital. Per això, si la darrera exploració es va realitzar durant la infantesa o principis de l'adolescència, és necessari complementar-ho amb altres documents, com el Pla Individualitzat del Batxillerat.

Termini

Es recomana sol·licitar les adaptacions a l'inici del curs.

S'aniran atenent les demandes en funció del volum de l'estudiantat demandant i dels recursos disponibles. 

Si vols tenir més temps en els exàmens finals de gener o maig ho has de sol·licitar, com a molt tard, 30 dies abans de l'inici dels exàmens. 

Sol·licitud d'adaptacions curriculars 
Emplena el formulari indicant les teves dades personals, el col·lectiu al que pertanys, les adaptacions que sol·licites i la documentació acreditativa. 

També pots posar-te en contacte amb el Responsable d'Inclusió del teu centre.

Entrevista

Després de revisar la documentació rebràs un correu. On s'indicarà la documentació que et manca adjuntar o si la documentació presentada és correcte podràs sol·licitar cita prèvia per a l'entrevista que tindrà lloc amb la Tècnica Responsable d'Inclusió i/o amb el Responsable d'Inclusió del teu centre.

El temps d'espera per a l'entrevista és un màxim de 15 dies.

En l'entrevista es fa una valoració de les necessitats per establir les adaptacions necessàries i adequades en cada cas particular. També s'informa dels suports, serveis i procediments d'atenció a les persones amb discapacitat en la universitat.

Una vegada realitzada l'entrevista, rebràs un correu electrònic amb el dictamen de l'adaptació que també serà comunicat al Responsable d'Inclusió del teu centre docent, aquest ho comunicarà als coordinadors de les assignatures.

Es recomana que també ho comuniquis al teu professorat

Com es fa el seguiment de les adaptacions curriculars?

L'estudiantat amb adaptacions tindrà, depèn del centre, un seguiment a través de tutories. L'estudiantat que tingui assignat un tutor/a s'ha de presentar quan sigui convocat.

Les adaptacions curriculars  no consten en l'expedient de l'estudiantat.

Qualsevol modificació en les adaptacions seran comunicades al seu tutor/a assignat/da o al Responsable d'Inclusió del centre.

Si vols sol·licitar un canvi de grup: aquesta petició no es gestiona a través del procediment d'adaptacions sinó que es tramita directament al teu centre docent a través d'e-secretaria. Sempre segons vacants existents i per causa justificada, presentant un informe de professional de referència de l'estudiantat.

Si vols canviar la data d'examen per motius justificat: per impossibilitat d'assistència per causa justificada per hospitalització, etc. no seran tramitades en el procés d'adaptacions. T'has de posar en contacte amb el teu centre docent.

Si canvies canvies de centre docent (escola o facultat) en els estudis de grau i màster i vols mantenir les adaptacions: has de comunicar-ho enviant un email a oficina.inclusió@upc.edu. Donant les següents dades:

 1. he estudiat al centre docent:
 2. inicio nous estudis en:                                         
 3. el centre docent (escola o facultat) és:  

Per qualsevol dubte pots trucar al telèfon 93 401 07 00 o enviar un correu electrònic a: oficina.inclusio@upc.edu