Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / DOCÈNCIA INCLUSIVA / Adaptacions curriculars

Adaptacions curriculars

Adaptacions per a l'estudiantat amb necessitats educatives especials.

Què són les adaptacions curriculars?

Les adaptacions s'estableixen segons les necessitats educatives de l'estudiantat. Són específiques per cada persona i variaran depèn de les característiques personals de l'estudiantat, titulació.

Les adaptacions consisteixen en la provisió de recursos espacials, personals, materials o de comunicació necessaris per a l'accés a la universitat i en l'etapa universitària i no suposarà una menor consideració en l'aprenentatge de l'estudiantat, ni un menor nivell d'exigència.

En l'àmbit universitari, la realització d'adaptacions per part del professorat és una mesura que afavoreix el dret de l'estudiantat amb necessitats educatives especials al desenvolupament dels seus estudis universitaris en igualtat d'oportunitats tal com estableix la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de Universitats.

Quin tipus d'adaptacions curriculars hi ha?

En els exàmens:

La UPC determina que en els exàmens parcials i finals podran tenir temps addicional, un 25 % més de temps. Per donar continuïtat el temps extra en els exàmens de les PAU. Guia d'adaptacions en la Universitat de la CRUE on cada universitat determinarà el percentatge de temps en els

 • Més temps en els exàmens (25 %).  exàmens.
 • Lletra més gran en els exàmens
 • Exàmens en A3 en lloc de A4
 • Prova oral enlloc d’escrita
 • Obviar errors ortogràfics
 • Ús d’ordinador enlloc de manuscrit 

Recursos tècnics:

 • Ús d’emissora FM 
 • Ús de bucle magnètic
 • Ús de calculadora
 • Ús de bolígraf digital

Recursos personals:

 • Suport d'un intèrpret de llengua de signes 
 • Estudiantat de suport 
 • Coordinació amb el professional de referència (psiquiatre, metge, psicòleg)

Recursos materials: 

 • Eliminació de barreres arquitectòniques en l'accés
 • Mobiliari adaptat
 • Aules accessibles per persones amb mobilitat reduïda
 • Préstec de claus d’ascensors 
 • Preferència d’assignació d’aules

Tràmits acadèmics: 

 • Canvi de modalitat d'estudi de temps complet (TC) a temps parcial (TP)
 • Canvi de grup (segons vacants existents i per causa justificada presentant un informe de professional de referència de l'estudiantat)